Ana Sayfa

TÜRKLERİN DÜNYASI ENSTİTÜSÜ

ENSTİTÜT FÜR DİE KAYNAK DER TÜRKEN

Enstitünün Yönetim Kurulu Mart 2019 tarihi itibariyle Prof. Dr. Necati Demir, Doç. Dr. Osman Kubilay Gül, Dr. Öğr. Üyesi Berker Kurt, Dr. Öğr. Üyesi Celal Can Çakmakcı ve Zeki Genç’ten oluşmaktadır. Türklerin Dünyası Enstitüsünün amaçları şu şekilde:

 

Türk dili, tarihi ve kültürü araştırmalar ve çalışmalar yapmak, 

1. Türk dili, tarihi ve kültürü konusunda uluslararası bilimsel / akademik dergi çıkarmak,

2. Türk kültür, dil ve tarihi değerlerinin ortaya çıkarılması, araştırılıp incelenmesini esas almak,

3. Toplumda yaratılan bütün maddi ve manevi kültür değerlerinin; düzenli ve kapsamlı bir birikimini ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak,

4. Ulusal ve uluslararası ölçüde Türk dili, tarihi ve kültürü ile ilgili sempozyumlar, kongreler, paneller, çalıştaylar ve diğer etkinlikler düzenlemek,

5. Türk dili, tarihi ve kültürü önemli araştırma yapan kişi ve kurumlar ödüllendirmek,

6. Türk üreme dünyaya tanıtmak.

            Türklerin Dünyası Enstitüsü üç sahasında faaliyetlerini sürdürmektedir:

            1. Türklerin Dünyası Dergisi  

            2. Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu

            3. Türklerin Dünyasına Hizmet Ödülü