IV. ULUSLARARASI TÜRKLERİN DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU

IV. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyum Prof. Dr. Necati DEMİR başkanlığında “Karabağ” özel oturumuyla açıldı. Türkiye’den 52, Azerbaycan’dan 49, Özbekistan’dan 14, Kazakistan’dan 7, Kuzey Makedonya’dan 4, K.K.T.C’den 2, Kırgızistan’dan 2, ABD, İran, Bosna Hersek, Bulgaristan ve  İsviçre’den de birer bildirinin sunulduğu sempozyum, 12 ülkeden 143 katılımcının hazırlamış olduğu 135 bildirinin sunumu ile tamamlandı.