V. ULUSLARARASI TÜRKLERİN DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU

Bildiri Yazım Kuralları

Sempozyum Dili: Türkçe, İngilizce, Rusça ve Almancadır.

Özet ve Tam metinler:

 • MS Word programında,
 • Metin A4 boyutunda (29.7×21 cm) sayfa
 • Calibri yazı karakteri ile 10 punto1.5 satır aralığıyla yazılmalıdır.
 • Sayfa kenarlarında 2.5 cm boşluk bırakılmalı ve sayfa numaralandırılma asla yapılmamalıdır
 • Makale metninde paragraf başı yapılmamalı, paragraf araları 1 satır (Sonra 12nk) boşluk bırakılarak belirginleştirilmelidir.
 •  
 • Makalede sayfa altı dipnotta yer verilmesi gerekiyorsa dipnotta yer alan bütün bilgiler 9 punto ve 1 satır aralığıyla yazılmalı, aynı sayfada devam edecek bir diğer dipnot varsa; bir önceki dipnot ile diğer dipnot arasında boşluk bırakılmamalıdır.
 • Metin içinde üç satırı geçen doğrudan alıntılar yazım alanının sağ ve sol kenarlarından 1 cm içte yazılmalıdır.
 • Metin içinde kullanılacak madde işaretleri ya da numaralandırmalarda, işaret ve numaralandırmadan önce 1 cm sol girinti boşluğu bırakılmalıdır.
 • Makalede, düzenli bir bilgi aktarımı sağlamak üzere ana ve alt başlıklar kullanılmalıdır.
 • Bildirilerinizi mutlaka aşağıdaki şablona göre hazırlayarak başvuru formuna ekleyiniz.

ÖZET ŞABLONU

Bildiri Gönderimi için aşağıdaki formu eksiksiz doldurunuz.

 

Önemli Tarihler

Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:

19.04.2021

Bildiri Özeti Gönderme Bitiş:

23.07.2021

Sempozyum Kayıt ve Son Ödeme:

30.07.2021

Sempozyum Programının İlanı:

02.08.2021        

Tam Metin Gönderme Bitiş:

20.08.2021

Bildiri Konuları

Antropoloji, Arkeoloji,  Batı Dilleri ve Edebiyatları
Coğrafya, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Dilbilim, Eğitim, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitim Sosyolojisi, Eğitim Yönetimi ve Denetimi, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Fen Bilgisi Eğitimi, Görsel Sanatlar Eğitimi, Matematik Eğitimi, Mesleki ve Teknik Eğitim
Müzik Eğitimi, Okulöncesi Eğitimi, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi, Özel Eğitim,
Psikolojik Danışma ve Rehberlik,  Sınıf Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Türkçe Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi, Ekonomi, Felsefe
Gazetecilik ve Medya
, Halk Bilimi, İktisat
İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye, Psikoloji, Sanat Tarihi, Sosyal Hizmetler, Sosyoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Uluslararası İlişkiler ve
Sosyal Bilimlerin diğer alanları

Kayıt ve Ödeme

 • Türkiye’den katılımlar için sempozyum ücreti 350 TL’dir.

 • İkinci bildiri ücretsizdir.

 • Çok yazarlı bildirilerde isimlerin aynı olması durumunda ikinci bildiri aynı şekilde ücretsizdir.

 • Çok yazarlı bildirilerde ikinci isimlerin farklı olması durumunda ikinci bildiri için 150 TL ek ücret ödenmelidir. (Örneğin, 1. Bildiri: Osman Kubilay Gül ve Berker Kurt=350 TL, 2. Bildiri: Osman Kubilay Gül ve Celal Can Çakmakcı=150 TL)

 • Türkiye dışından bildiri ile katılımlar ücretsizdir.

 • Dinleyici olarak katılım ücreti 200 TL’dir.

ÖDEME BİLGİLERİ

 • HESAP SAHİBİ: Tuğba Müderrisoğlu

 • BANKA ADI: Garanti Bankası 

 • IBAN NO: TR54 0006 2001 3250 0006 6758 42

 • Ödeme Açıklaması: Türklerin Dünyası

Sempozyum Başkanı

 Prof. Dr. Necati DEMİR

Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi

Türklerin Dünyası Enstitüsü Başkanı

Onur Kurulu

 Prof. Dr. Kemal ABDULLA
Azerbaycan Diller Üniversitesi Rektörü

Genel Koordinatör

 Dr. Celal Can ÇAKMAKCI
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi

Düzenleme Kurulu Başkanı

Doç. Dr. Osman Kubilay GÜL
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Erdoğan ALTINKAYNAK

Ardahan Üniversitesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Fahrettin Veyselli
Azerbaycan Diller Üniversitesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Mehmet Şükrü GÜZEL

İsviçre Barış ve Uzlaşma Araştırmaları Merkezi Kurucu Başkanı

Prof. Dr. Novruz Memmedov
Azerbaycan Diller Üniversitesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Jale Garibova

Azerbaycan Diller Üniversitesi Öğretim Üyesi

Dr. Berker KURT

Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi

Dr. Celal Can ÇAKMAKCI
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Adem ÖGER                   Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi

Prof. Dr. Bahar GÜNEŞ                Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi   

Prof. Dr. Bülent AKSOY                Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Cavit YEŞİLYURT         Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Enderhan KARAKOÇ   Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. İsmail KIVRIM                  Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Kürşat ÖNCÜL                  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Prof. Dr. Mahmut ÇELİK                 Gotse Delçev Üniversitesi /Kuzey Makedonya

Prof. Dr. Mustafa SEVER                 Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Mutlu DEVECİ                  Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Ramazan GAFARLI          Azerbaycan Milli İlimler Akademisi

Prof. Dr. Sultan Murat TOPÇU         Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Ufuk KARAKUŞ               Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Zeki BOYRAZ                   İnönü Üniversitesi

Doç. Dr. Bahar GÜNEŞ                    Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Doç. Dr. Erkan YEŞİLTAŞ              Cumhuriyet Üniversitesi

Doç. Dr. Esra Nur TİRYAKİ            Mustafa Kemal Üniversitesi

Doç. Dr. Fatih ÖZEK                        Fırat Üniversitesi

Doç. Dr. Gül Banu DUMAN            Bülent Ecevit Üniversitesi

Doç. Dr. Gülbehrem MOLOTOVA  Suleymenov Şarkiyat Enstitüsü / Kazakistan

Doç. Dr. Irina POKROVSKA          Taras Shevchenko Uluslararası Üniversitesi/Ukrayna

Doç. Dr. İlhan UÇAR                        Sakarya Üniversitesi

Doç. Dr. Kemalettin DENİZ             Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Liudmila FEDOTOVA       Komrat Devlet Üniversitesi / Moldova

Doç. Dr. Mehmet Ali EROĞLU       Akdeniz Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet Necati CİZRELİOĞLULARI       Kıbrıs İlim Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet ÖZMENLİ           Giresun Üniversitesi

Doç. Dr. Mevlüt GÜLMEZ               Akdeniz Üniversitesi

Doç. Dr. Oksana SORONİKA          Çuvaş Devlet Üniversitesi / Çuvaşistan

Doç. Dr. Onur BEKİROĞLU           Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Doç. Dr. Osman Kubilay GÜL          Cumhuriyet Üniversitesi

Doç. Dr. Osman YILDIZ                  Kıbrıs İlim Üniversitesi / KKTC

Doç. Dr. Paki KÜÇÜKER                Sakarya Üniversitesi

Doç. Dr. Qaliba HACİYEVA           Nahcivan Devlet Üniversitesi

Doç. Dr. Selçuk Kürşad KOCA        Sakarya Üniversitesi

Doç. Dr. Selman ABLAK                 Cumhuriyet Üniversitesi

Doç. Dr. Tudora ARNAUT               Taras Shevchenko Üniversitesi / Ukrayna

Doç. Dr. Türker KURT                     Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Ümit EKER                        Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet AYTAÇ        Adnan Menderes Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Akın KONAK          Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Berker KURT           Akdeniz Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi C. Can ÇAKMAKCI Bülent Ecevit Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Cengiz KARATAŞ   Yıldırım Bayezıt Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ceyla GANİOĞLU Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi – Ankara

Dr. Öğr. Üyesi Ergun ACAR            Sinop Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Gürkan Fırat SAYLAN        Giresun Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Hikmet YILMAZ                 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi İclal GÖKKUŞ                     Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Levent DOĞAN                   Trakya Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa TATÇI                    Gazi Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Olga PIŞNÖHA                   Taras Shevchenko Uluslararası Üniversitesi/Ukrayna

Dr. Öğr. Üyesi Onur TAYDAŞ                    Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Remzi AYDIN                     Erciyes Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Hayrettin PARLAKYILDIZ  Kıbrıs İlim Üniversitesi / KKTC

Dr. Murat KARATAŞ                                   Abdullah Gül Üniversitesi

Dr. Murat SARIBAŞ                                    Sivas Cumhuriyet Üniversitesi