V. ULUSLARARASI TÜRKLERİN DÜNYASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU

Sempozyum Başkanı
 Prof. Dr. Necati DEMİR
Türklerin Dünyası Enstitüsü Başkanı

Onur Kurulu

 Prof. Dr. Kemal ABDULLA
Azerbaycan Diller Üniversitesi Rektörü

Genel Koordinatör

 Dr. Celal Can ÇAKMAKCI
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi

Düzenleme Kurulu Başkanı

Doç. Dr. Osman Kubilay GÜL
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Fahrettin Veyselli 
Azerbaycan Diller Üniversitesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Novruz Memmedov
Azerbaycan Diller Üniversitesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Jale Garibova

Azerbaycan Diller Üniversitesi Öğretim Üyesi

Dr. Berker KURT
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi

Dr. Celal Can ÇAKMAKCI
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi

Bilim Kurulu

 

 

 

Prof. Dr. Adem ÖGER

Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi

Prof. Dr. Bülent AKSOY

Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Cavit YEŞİLYURT

Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Enderhan KARAKOÇ

Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. İsmail KIVRIM

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Kürşat ÖNCÜL

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Prof. Dr. Mutlu DEVECİ

Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Sultan Murat TOPÇU

Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Ufuk KARAKUŞ

Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Zeki BOYRAZ

İnönü Üniversitesi

Doç. Dr. Erkan YEŞİLTAŞ

Cumhuriyet Üniversitesi

Doç. Dr. Esra Nur TİRYAKİ

Mustafa Kemal Üniversitesi

Doç. Dr. Fatih ÖZEK

Fırat Üniversitesi

Doç. Dr. Gül Banu DUMAN

Bülent Ecevit Üniversitesi

Doç. Dr. Gülbehrem MOLOTOVA

Suleymenov Şarkiyat Enstitüsü / Kazakistan

Doç. Dr. İlhan UÇAR

Sakarya Üniversitesi

Doç. Dr. Irina POKROVSKA

Taras Shevchenko Uluslararası Üniversitesi/Ukrayna

Doç. Dr. Kemalettin DENİZ

Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Liudmila FEDOTOVA

Komrat Devlet Üniversitesi / Moldova

Doç. Dr. Mehmet Ali EROĞLU

Akdeniz Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet ÖZMENLİ

Doç. Dr. Mevlüt GÜLMEZ

Giresun Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi

Doç. Dr. Oksana SORONİKA

Çuvaş Devlet Üniversitesi / Çuvaşistan

Doç. Dr. Onur BEKİROĞLU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Doç. Dr. Osman Kubilay GÜL

Cumhuriyet Üniversitesi

Doç. Dr. Osman YILDIZ

Kıbrıs İlim Üniversitesi / KKTC

Doç. Dr. Paki KÜÇÜKER

Sakarya Üniversitesi

Doç. Dr. Qaliba HACİYEVA

Nahcivan Devlet Üniversitesi

Doç. Dr. Selçuk Kürşad KOCA

Sakarya Üniversitesi

Doç. Dr. Tudora ARNAUT

Taras Shevchenko Üniversitesi / Ukrayna

Doç. Dr. Türker KURT

Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Ümit EKER

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi  Ayşe Ülkü KAN

Fırat Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet AYTAÇ

Adnan Menderes Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Akın KONAK

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Berker KURT

Akdeniz Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Birsen SERHATLIOĞLU

Fırat Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Can ÇAKMAKCI

Bülent Ecevit Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Cengiz KARATAŞ

Yıldırım Bayezıt Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ergun ACAR

Sinop Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Gürkan Fırat SAYLAN

Giresun Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Hikmet YILMAZ

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi İclal GÖKKUŞ

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Levent DOĞAN

Trakya Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa TATÇI

Gazi Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Olga PIŞNÖHA

Taras Shevchenko Uluslararası Üniversitesi/Ukrayna

Dr. Öğr. Üyesi Onur TAYDAŞ

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Remzi AYDIN

Erciyes Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Selman ABLAK

Cumhuriyet Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ümmühan ÖNER

Fırat Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Hayrettin PARLAKYILDIZ

Kıbrıs İlim Üniversitesi / KKTC

Dr. Murat KARATAŞ

Abdullah Gül Üniversitesi

 

 

 

 

 

Bildiri Konuları

Antropoloji

Arkeoloji

Batı Dilleri ve Edebiyatları

Coğrafya

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Dilbilim

Eğitim

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Eğitim Programları ve Öğretim
Eğitim Sosyolojisi
Eğitim Yönetimi ve Denetimi
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Fen Bilgisi Eğitimi
Görsel Sanatlar Eğitimi
Matematik Eğitimi
Mesleki ve Teknik Eğitim
Müzik Eğitimi
Okulöncesi Eğitimi
Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi
Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi
Özel Eğitim
Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Eğitimi
Türkçe Eğitimi
Yabancı Diller Eğitimi
Ekonomi
Felsefe
Gazetecilik ve Medya
Halk Bilimi
İktisat
İşletme
Kamu Yönetimi
Maliye
Psikoloji
Sanat Tarihi
Sosyal Hizmetler
Sosyoloji
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı

Uluslararası İlişkiler ve

Sosyal Bilimlerin diğer alanları

Önemli Tarihler

Bildiri Özeti Gönderme Başlangıç:                     19.04.2021
Bildiri Özeti Gönderme Bitiş:                               23.07.2021
Sempozyum Kayıt ve Son Ödeme:                      30.07.2021
Sempozyum Programının İlanı:                            02.08.2021        

Tam Metin Gönderme Bitiş:                                   20.08.2021

Bildiri Yazım Kuralları

Sempozyum Dili: Türkçe, İngilizce, Rusça ve Almancadır.

ÖZET ŞABLONU

Bildiri Gönderimi

Bildiri özetlerinizi şablona göre hazırlayarak tds2021baku@gmail.com adresine gönderiniz.

Kayıt ve Ödeme

Ek kısa sürede ilan edilecektir.

 

 

ÖDEME BİLGİLERİ

 

HESAP SAHİBİ: 

 ŞUBE ADI: 

IBAN NO: 

Açıklama: Türklerin Dünyası